PIERWSZY KONTAKT Z BRONIĄ:

TERMIN: Niedziela  11:00 – 14:00 

NAJBLIŻSZE TERMINY:  21.04.2024; 12.05.2024; 26.05.2024

CENA: 300 zł

Nasze zajęcia „Pierwszy Kontakt z Bronią” to idealna okazja, aby poznać fascynujący świat broni, zdobyć niezbędną wiedzę i nauczyć się podstawowych umiejętności korzystania z niej. Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia, zapewniamy Ci wyjątkowe doświadczenie, które pozwoli Ci bezpiecznie i pewnie korzystać z broni.

Dlaczego Warto Do Nas Dołączyć?

 • Profesjonalni Instruktorzy: nasi doświadczeni instruktorzy poprowadzą Cię przez teorię i praktykę, zapewniając Ci solidne fundamenty wiedzy i umiejętności.
 • Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Nasza strzelnica jest nowoczesnym obiektem wyposażonym w 9 komfortowych stanowisk strzeleckich, a nasi instruktorzy czuwają nad każdym uczestnikiem.
 •  Dostosowanie do Twoich potrzeb: Niezależnie od tego, czy jesteś zupełnym początkującym, czy masz już jakieś doświadczenie z bronią, na naszych zajęciach znajdziesz coś dla siebie. Dostosujemy się do Twoich potrzeb i tempa nauki.

Co Zyskasz?

 • Podstawową wiedzę o broni: poznasz zasady bezpieczeństwa, rodzaje broni oraz obowiązujące prawo, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć świat broni.
 • Pierwsze umiejętności praktyczne: pod okiem naszych instruktorów będziesz mogła/mógł bezpośrednio zetknąć się z różnymi rodzajami broni, zdobywając niezbędne umiejętności praktycznej obsługi broni.
 • Oddasz pierwsze strzały: w trakcie zajęć będziesz mieć okazję do oddania strzałów z pistoletu, karabinka oraz strzelby gładkolufowej.

Zapraszamy Cię do dołączenia do naszej społeczności pasjonatów broni i rozpoczęcia swojej przygody z jej bezpiecznym korzystaniem. Zarezerwuj swoje miejsce już dziś!

FIRST CONTACT WITH FIREARMS:

TERM: Sunday  11:00 – 14:00 

Upcoming dates:  21.04.2024; 12.05.2024; 26.05.2024

PRICE: 300 zł

Our „First Contact with Firearms” classes are the perfect opportunity to explore the fascinating world of firearms, gain essential knowledge, and learn basic skills of handling them. Regardless of your level of experience, we provide you with a unique experience that will enable you to safely and confidently use firearms.

Why Us?

 •  Professional Instructors: our experienced instructors will guide you through theory and practice, providing you with solid foundations of knowledge and skills.
 • Safety First: We prioritize your safety. Our shooting range is a modern facility equipped with 9 comfortable shooting stations, and our instructors oversee each participant.
 • Customized to Your Needs: Whether you’re a complete beginner or have some experience with firearms, you’ll find something for yourself in our classes. We adapt to your needs and learning pace.

What will You gain?

 •  Basic knowledge of firearms: You will learn safety principles, types of firearms, and relevant laws, which will help you better understand the world of firearms.
 • First practical skills: under the supervision of our instructors, you will directly handle various types of firearms, acquiring the necessary practical skills in firearm handling.
 • Take your first shots: during the classes, you will have the opportunity to fire shots from a pistol, rifle, and shotgun.

We invite you to join our community of firearm enthusiasts and begin your journey of safe firearm use. Reserve your spot today!

Classes may be conducted in English.

STRZELANIE OBRONNE I BOJOWE:

TERMIN: Środy   20:30 – 22:00 

CZĘSTOTLIWOŚĆ: co tydzień

CENA: Koszt miesięczny – 660 PLN / (broń i amunicja płatne osobno) 

PODSTAWY

 • wybór broni i sposób noszenia
 • zasady celowania, praca na spuście
 • ciąg kaburowy, sposoby przeładowywania broni
 • wymiana magazynków
 • usuwanie zacięć i niesprawności broni

  TEORIA
 • balistyka – szczególnie balistyka końcowa
 • uregulowania prawne – zasady noszenia, przenoszenia, obrona konieczna, stan wyższej konieczności,
  przekroczenia obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności
 • case studies
 • podstawy psychologii agresji, podstawy wiktimologii

PRAKTYKA

 • świadomość sytuacyjna pola walki
 • Double Shot, Mozambique
 • taktyczna kolejność ostrzeliwania celów
 • strzelanie na kierunkach
 • strzelanie na kierunkach w ruchu
 • cele poruszające się
 • wykorzystanie kryjówek i zasłon – różnica pomiędzy ukryciem i zasłoną
 • taktyczna zmiana magazynków
 • Index Shooting
 • tranzycja pomiędzy jedną bronią a drugą – broń długa i broń krótka

STRZELANIE SYTUACYJNE symulacja realnych scenariuszy i okoliczności

 • budynki – biuro, sala, korytarz, ciągi komunikacyjne, schody, winda, garaż podziemny, restauracja, galeria handlowa, środki komunikacji
 • wykorzystanie elementów konstrukcyjnych i otworów konstrukcyjnych – okna, drzwi, schody, układ budynku
 • elementy CQB – Close Quarter Battle
 • ulica – elementy działania w terenie zurbanizowanym – Small Units Tactics in Urban Area – drogi podejścia, odejścia, sektory ostrzałów
 • elementy CP – Close Protection – wejście / wyjście z budynku, wejście / wyjście z pojazdu, brama, garaż, drogi ewakuacji, zasady ewakuacji
 • Home Defense – bron, zasady, case studies, symulacje zdarzeń i okoliczności
 • strzelanie w warunkach zlej widoczności, strzelanie z użyciem oświetlenia taktycznego
 • nawiązywanie intencjonalnego kontaktu ogniowego
 • zrywanie kontaktu ogniowego
 • specyfika strzelania w osłonach balistycznych, specyfika strzelania do celów noszących osłony balistyczne
 • podstawy szyków ochronnych
 • podstawy działań w formacjach, strzelanie w formacjach
 • podstawy Technik Interwencji
 • wymuszanie posłuszeństwa za pomocą broni
 • obrona przed próbą zaboru broni
 • użycie broni palnej wobec sytuacji zagrożenia innym narzędziem niebezpiecznym – nóż, palka – symulacje zdarzeń i okoliczności
 • sytuacja napadu chuligańskiego, sytuacja napadu rozbójniczego
 • sytuacja Active Shooter / sytuacja zamachu terrorystycznego z użyciem broni palnej
 • sytuacje zakładnicze
 • strzelania burtowe, strzelania do pojazdów

ZAJĘCIA ERROR ELIMINATOR:

TERMIN: Czwartki 20:30 – 22:00 

CZĘSTOTLIWOŚĆ: co tydzień

CZAS TRWANIA: październik 2023 – maj 2024

CENA: Koszt miesięczny – 600 PLN, (własna broń – 500 PLN) / (broń i amunicja płatne osobno)

Rekrutacja do „Sekcji strzelań praktyczno-obronnych poziom I” na rok akademicki 2023/2024 dla strzelców początkujących oraz średnio zaawansowanych (zarówno bez własnej broni, jak i z nią) chcących rozwijać swoje umiejętności pod okiem certyfikowanych przez International Shooting Standards (ISS) instruktorów, którzy realizują ściśle określony program, stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń. Zapewniamy unifikacje umiejętności strzeleckich kursantów, upraszczając i systematyzując proces nauki. 
 
Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 20:00 – 21:30. Start grupy 28 września 2023. Ostatnie zajęcia 26 czerwiec 2024.
 
Pierwsze zajęcia organizacyjne (bezpłatne) odbędą się 28.09.2023r
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. SMS o treści poniżej gwarantuje zapisanie na listę. SMS : „imię nazwisko sekcja strzelecka poziom 1” pod numer 602-305-326 Po otrzymaniu takiego SMS oddzwaniamy i udzielamy szczegółowych informacji.
 
Tematy zagadnień szkoleniowych: Wprowadzenie
 1. Budowa broni i jej przeznaczenie
 2. Dopasowanie sprzętu do indywidualnych potrzeb
 3. Zapoznanie ze schematami szkolenia podstawowego Bezpieczeństwo
 4. Cztery zasady bezpieczeństwa
 5. Ładowanie / rozładowanie / sprawdzenie broni
 6. Przekazywanie broni
 7. 5 sposobów prezentacji broni
 
Czynności manualne oraz ćwiczenia 
 1. Budowanie prawidłowej postawy (wysoka)
 2. Budowanie prawidłowego chwytu
 3. Dobywanie broni
 4. Techniki przeładowania
 5. Reakcja na kontakt
 6. Techniki celowania
 7. Techniki wymiany magazynka
 8. Metody usuwania dysfunkcji broni
 9. Skanowanie
 10. Siedem kroków podczas strzelania
 11. Wykorzystanie przysłon, barykad (strz.360)
 12. Praca z bronią w ruchu Strzelania
 13. 5 zasad oddania celnego strzału
 14. 7 kroków podczas strzelania
 15. Nauka strzelania różnymi rodzajami ognia
 16. Strzelanie w różnych postawach
 17. Strzelanie na kierunkach 12/9/3/6
 18. Strzelanie w ruchu
 19. Strzelanie z za barykad
 20. Strzelanie w bliskim kontakcie z napastnikiem
 21. Strzelanie do wielu celów
 22. Strzelanie low/no light
 23. Złożone ćwiczenia strzeleckie (tor + zadanie) 
 
Strzelania odbywać się będą po przerobieniu odpowiedniego materiału.

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA:

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybierz interesujące Cię zajęcia: